Pages - Menu

Monday, February 4, 2013

Marahan, sigurado, at nakangiting yayakapin ang malawak at tahimik na mundo ng kalungkutang magbibigay ng tunay na kapayapaan.

No comments:

Post a Comment