Pages - Menu

Friday, May 31, 2013

Lovers' Quarrel

Hindi ba napapagod 'tong bentilador? Ako nga na pahiga-higa lang, ramdam ko na pagod na pagod na ako. Bigla ko na lang naitanong sa sarili ko. Sa pagkakaalala ko, wala pa ako sa katinuan noong itanong ko 'yun sa pupungas-pungas na mama habang nakayakap sa isang malaking unan. Kagagaling ko lang sa isang maikli pero mahimbing na tulog. Ginising na naman ako ng kung sinong multo kahit pasado alas-dose pa lang.

Nananakit ang mga kalamnan ko sa magkabilang braso, ganun din ang mga laman sa gilid ng dibdib ko hanggang sa hugpungan ng balikat. Ang mga laman naman sa binti ko'y magaan ang pakiramdam. Siguro nga'y medyo nasasanay na ako sa mahabang takbuhan. Pero sa pag-iisa tulad ng nararanasan ko ngayon, sanay na rin naman na ako, oo. Pero kahit kailan hindi ko masabing magaan sa pakiramdam.

Ilang minuto na rin akong gising at tulala -- blangko. Wala akong ibang iniisip. O baka naman iniisip ko lang na wala akong iniisip. Ipinasok ko ang kaliwang kamay ko sa loob ng salwal ko, diretso kamot. Bigla kasing nangati ang singit ko. Habang abala ang kaliwang kamay sa pangangamote, kinakapa naman ng kanan ko ang ilalim ng unan para hanapin ang pipitsuging telepono ko. Humugong ang pamilyar na tunog. Hindi ba nag-iisip 'tong pridyeder? Tulog na lahat sa loob ng bahay ah. 'Yung pridyeder namin, hindi ata makatulog.

May kung anong maliit na bagay ang bigla kong naramdaman sa loob ng bibig ko. Kinapa ko ng dila ang kabuuan ng bunganga ko. Hinala ko'y tinga na nagsawa na sa pagkapit sa mahahaba kong ngipin. Ipinorma ko na parang kanyon ang dila ko, kaunting higop ng hangin, maliit na bwelo, presto! Kahit madilim sa kwarto, aninag ko na pumalakda sa pader ang maliit na bagay galing sa bibig ko. Naalala ko, nakalimutan ko na naman nga pala ang magsipilyo. Amoy diyablo na naman ang hininga ko. Sinabayan pa ng kakaibang aroma ng katawan ko. Amoy mama nga ako tulad ng laging sinasabi ng nanay ko.

Nagsawa sa panandaliang saya dulot ng kaunting ehersisyo sa dila at pagkakamot ng bayag. Buo na ang desisyon ko at akmang babangon na rin sana para magsipilyo't hilamos, nang biglang mawala ang malamig na hanging ibinubuga ng bentilador. Tumigil rin sa pag-ngawa ang pridyeder. Dating magsyota nga pala 'yung bentilador ko at pridyeder namin. Nasagot ang mga tanong ko. Bukas na lang siguro ako magsisipilyo.

No comments:

Post a Comment